Rozlicz się z Fiskusem                                              1.03.2018

 

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się końcu terminu na rozliczenie się z Fiskusem za dochody osiągnięte w 2017 roku. Już tylko do 30 kwietnia mamy czas na złożenie w Urzędzie Skarbowym zeznań PIT 36 (z tytułu działalności gospodarczej i najmu), PIT 36L (opodatkowanie podatkiem liniowym), PIT 37  (dochody z tytułu umowy o pracę), PIT 38 (kapitały pieniężne), PIT 39 (nieruchomości)

 

Zmiana formy opodatkowania 2019                   11.12.2018

 

Uprzejmie przypominamy tym wszystkim, którzy chcieliby zmienić formę opodatkowania w 2019 roku (np. z podatku liniowego na zasady ogólne), że termin poinformowania o tym fakcie Naczelnika swojego Urzędu Skarbowego upływa dnia 20 stycznia 2019 r.

Do kiedy PIT-11 ?                                                        6.02.2019

 

Zgodnie z nowymi regulacjami wszyscy pracodawcy mieli obowiązek przekazać PIT-11 do Urzędów Skarbowych w formie elektronicznej do dnia 31 stycznia 2019. Jednakże termin przekazania PIT-11 pracownikom nie uległ zmianie - pracodawcy mają na to czas do końca lutego 2019.

AKTUALNOŚCI