Przydatne linki:

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

PORTAL DLA PRZEDSIĘBIORCY

https://www.biznes.gov.pl/pl

 

PLATFORMA SŁUŻBY CELNEJ

https://www.puesc.gov.pl/

 

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

 

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

https://www.uzp.gov.pl/

 

AGENCJA ROZWOJU I MODERNIZACJI ROLNICTWA

http://www.arimr.gov.pl/

 

PLATFORMA REJESTRÓW MEDYCZNYCH

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

WYSZUKIWARKA KRS

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

 

WYSZUKIWARKA REGON

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

https://prod.ceidg.gov.pl/

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

http://www.zus.pl

 

POTWIERDZANIE UNIJNEGO NUMERU NIP VAT VIES

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL

 

MINISTERSTWO FINANSÓW

http://www.mf.gov.pl

 

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

https://uokik.gov.pl/

 

MINISTERSTWO PRACY, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

https://www.mpips.gov.pl/

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

http://www.pip.gov.pl/

 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

http://stat.gov.pl/