Naszym Klientom oferujemy:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR),

 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,

 • obsługę kadrowo-płacową, obejmującą także pełne prowadzenie teczek pracowniczych,

 • prowadzenie rozliczeń VAT, PIT, składanie deklaracji elektronicznych, JPK,

 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,

 • reprezentację przed Urzędami Skarbowymi i ZUS,

 • pomoc w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,

 • odbiór dokumentów z miejsca wskazanego przez Klienta.

 

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej obejmuje:

 • weryfikację dokumentów księgowych,
 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • obsługę rozliczeń VAT wynikających z transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz importu usług,
 • prowadzenie dokumentacji ZUS,
 • obliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej.

 

Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) obejmuje:

 • weryfikację dokumentów księgowych,
 • księgowanie dokumentów do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • obsługę rozliczeń VAT wynikających z transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz importu usług,
 • prowadzenie dokumentacji ZUS,
 • obliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej.

 

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • sporządzanie list płac,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
 • obliczanie miesięcznych składek, sporządzanie deklaracji i wysyłanie ich do ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczki osobowe).
 • przygotowywanie na koniec roku raportów IMIR, rozliczeń PIT-11,
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników - umowy o pracę, świadectwa pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, rozliczanie ekwiwalentów urlopowych.

 

 

 

 

 

 

Zakres działalności