01 kwietnia 2024
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy wszystkim z Państwa o konieczności sporządzenia i złożenia do Urzędu Skarbowego rozliczenia rocznego za 2023 rok w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Osoby nieprowadzące działalności
28 czerwca 2023
Przypominamy wszystkim tym z Państwa, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, że do dnia 30.06.2023 należy dokonać zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i wraz z odpowiednimi uchwałami
08 kwietnia 2023
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.03.2023 r., opublikowanym 21.03.2023 r.,  termin składania rozliczenia CIT-8 za rok 2022 upływa 30 czerwca 2023 r. W deklaracji CIT-8 przedsiębiorca, będący osobą
06 kwietnia 2023
Podczas środowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła nie zmieniać stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 6,75%. RPP zakończyła dwudniowe posiedzenie w środę i
05 kwietnia 2023
Szanowni Państwo, przypominamy, że zbliża się termin sporządzenia rozliczenia rocznego za 2022 rok. Zgodnie z przepisami podatkowymi, należy to zrobić do końca kwietnia. Ponieważ 30 kwietnia wypada w tym roku