Ostatni dzień na podpisanie sprawozdania finansowego !!!

Uprzejmie przypominamy, że dziś, tj. 31.03.2021, upływa termin na podpisanie sprawozdania finansowego przygotowanego w postaci elektronicznej XML. Wszystkie osoby wskazane w KRS do reprezentacji Spółki powinny złożyć na sprawozdaniu podpisy. Podpisanie sprawozdania Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym nie oznacza jego zatwierdzenia czy złożenia. Do 30.06.2021 Spółki mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz wysłanie CIT-8 za 2020 r. Czas na złożenie sprawozdania w KRS to 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zarząd Spółki.

31 marca 2021