14 listopada 2021

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn.zm.) nakłada na wiele grup przedsiębiorców liczne obowiązki związane z monitorowaniem stosunków gospodarczych oraz raportowaniem nieprawidłowości i podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) i Ministra Finansów (MF).

 

Przypominamy wszystkim Państwu, że najnowsze zmiany ww. przepisów obowiązują od dnia 31 października 2021 r. Rozszerzają one obowiązki instytucji obowiązanych, m.in. o konieczność raportowania niezgodności pomiędzy wiedzą faktyczną dotyczącą przedsiębiorcy, a danymi zawartymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 

Oznacza to, że nasze Biuro, jako instytucja obowiązana, także musi składać Ministrowi Finansów raporty dotyczące ww. niezgodności, co wynika z dodanego do ustawy o AML art. 61a. Będzie to skutkowało wszczynaniem postępowań sprawdzających i kontroli u przedsiębiorców zobowiązanych do wpisu w CRBR, co może prowadzić do bardzo dotkliwych kar finansowych, nawet do 1 00 000 zł.

 

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich tych z Państwa, którzy są obowiązani do umieszczania informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w CRBR, aby zweryfikowali poprawność zapisanych tam danych ze stanem faktycznym.

 

Wszystkim zainteresowanym polecamy zapoznanie się z artykułem, w którym kwestie nowoobowiązujących zmian są bardzo wyczerpująco opisane:

 

https://biznesipodatki.pl/zmiany-w-ustawie-aml-w-2021-r/

 

Przepisy ustawy o AML obowiązujące od 31 października 2021 roku.