28 czerwca 2023

Przypominamy wszystkim tym z Państwa, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, że do dnia 30.06.2023 należy dokonać zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i wraz z odpowiednimi uchwałami złożyć do KRS w nieprzekraczalnym terminie do 14.07.2023. Niezastosowanie się do tego obowiązku grozi karą grzywny w wysokości do 15 tysięcy złotych, a w dalszym postępowaniu nawet do 1 miliona.

 

Zbliża się termin złożenia sprawozdania do KRS