08 kwietnia 2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.03.2023 r., opublikowanym 21.03.2023 r.,  termin składania rozliczenia CIT-8 za rok 2022 upływa 30 czerwca 2023 r. W deklaracji CIT-8 przedsiębiorca, będący osobą prawną, informuje Urząd Skarbowy o osiągniętych w danym roku przychodach i kosztach działalności oraz naliczonym podatku dochodowym od osób prawnych. Brak złożenia zeznania CIT-8 w terminie zagrożony jest karą finansową.

 

Do kiedy CIT-8 za 2022 rok?