14 listopada 2021

Przepisy Polskiego Ładu, nadal niejasne dla przedsiębiorców i księgowych, dla resortu finansów nie pozostawiają wątpliwości w kwestii karania przedsiębiorców od lipca 2022 roku, za brak integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi.

 

Co więcej fiskus potwierdził, że wszyscy przedsiębiorcy, u których stwierdzone zostaną uchybienia, będą traktowani tak samo, niezależnie od ich sytuacji i karani maksymalną dopuszczoną przez przepisy karą w wysokości 5000 zł.

 

Jak powiedział pan Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towaru i Usług w Ministerstwie Finansów, czas, jaki Ministerstwo dało ponad 700 tysiącom przedsiębiorców w Polsce na dostosowanie się jest wystarczający. Dodał także, że kary nie będą różnicowane, ponieważ wymagałoby to od urzędników KAS przeprowadzania indywidualnych postępowań, które są "zbyt trudne i uznaniowe, więc wszyscy będą karani tak samo". Dodał też, że "wymiar kary jest adekwatny i zapewnia skuteczność".

 

Zalecamy Państwu dostosowanie kas i terminali jak najszybciej, ponieważ im bliżej będzie do granicznej daty w lipcu 2022, tym mniejsza będzie dostępność urządzeń, a przede wszystkim fachowców, którzy będą mogli się tym zając w naszych firmach.

 

Od lipca 2022 wszystkie terminale płatnicze muszą współpracować z kasami fiskalnymi online.