06 kwietnia 2023

Podczas środowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła nie zmieniać stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 6,75%. RPP zakończyła dwudniowe posiedzenie w środę i oficjalnie potwierdziła brak zmian w wysokości stóp procentowych w komunikacie opublikowanym przez bank centralny. Rada uzasadniła swoją decyzję faktem, że ze względu na wpływ wcześniejszych niekorzystnych zjawisk na gospodarkę, stopniowe osiąganie celu inflacyjnego NBP będzie możliwe jedynie w dłuższym okresie czasu. Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, Rada podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Bankowi analitycy przewidują, że w drugiej połowie roku stopy procentowe mogą zacząć spadać, a to prawdopodobnie nastąpi pod koniec tego okresu.

 

Zapadła kolejna decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych